قوانین خرید


– خرید از سایت در حال حاظر فقط به صورت تماس تلفنی امکان پذیر می باشد.

– ثبت سفارش فقط با تسویه فاکتور و یا پرداخت بیعانه ( نصف مبلغ فاکتور) امکان پذیر است .

– تکمیل مبلغ فاکتور توسط خریدار پس از تحویل شماره بارنامه و اطمینان از سفارش انجام می شود.

– تنها قطعات فابریک دارای ضمانت کارشناسی رنگ می باشد.

– هزینه ارسال قطعات به مقصد مورد نظر خریدار مطابق بارنامه به عهده خریدار می باشد.

– در صورت لغو سفارش از طرف خریدار کلیه هزینه های جابه جایی و عودت قطعه برعهده خریدار می باشد .

– در صورت لغو سفارش از طرف مجموعه , مدیریت کلیه هزینه های عودت را به عهده می گیرد.

شماره کارت :
۲۲۵۸ ۵۵۹۰ ۳۳۷۸ ۶۱۰۴ بانک ملت
۸۲۱۹ ۱۸۱۷ ۹۹۷۲ ۶۰۳۷ بانک ملی
۸۸۳۴ ۱۰۵۰ ۵۳۲۰ ۶۲۷۳ بانک تجارت
۸۳۹۶ ۲۳۴۵ ۱۰۱۱ ۵۸۹۲ بانک سپه

به نام محمود رضا مانی