کمک میخواهید؟ تماس با ما: 09031157222

خدمات پارس قطعه

تفاوت قطعه فابریک با قطعه کوره ای در چیست؟

قطعات بدنه خودرو (بدنه رنگی خودرو) به صورت رنگی در مجموعه پارس قطعه (فروشگاه بدنه رنگی خودرو) در دو نوع فابریک و کوره ای عرضه می شوند. تفاوت قطعه فابریک با قطعه کوره ای طبق توضیحات زیر برای اتخاذ تصمیم مناسب برای خودرو صدمه دیده به شما مشتریان محترم ارایه

مراحل اخذ مجوز و تعویض اتاق خودرو

با توجه به حجم سوالات و ابهامات زیاد مردم و مشتریان عزیز در ارتباط با فرایند و مراحل تعویض اتاق یک خودرو تصادفی، قصد داریم مراحل قانونی تعویض اتاق و تغییر رنگ یک خودرو پژو پارس بژ چپ شده در جاده زاهدان را به عنوان نمونه خدمات تعویض اتاق خودرو پارس قطعه