پژو 206: قطعات بدنه رنگی و اتاق و شاسی جات پژو 206