پژو 207: قطعات بدنه رنگی و اتاق و شاسی جات پژو 207