کمک میخواهید؟ تماس با ما: 09031157222

گزارش خدمات تعویض اتاق خودرو

تعویض اتاق پژو 207 سفید ارسالی از زاهدان

مشخصات خودرو 207 تصادفی زاهدان | پارس قطعه خودرو تصادفی پژو 207 رنگ سفید ای مدل 1401 توسط مشتری محترم از زاهدان برای تعویض اتاق خودرو به پارس قطعه مشهد ارسال شد. تعویض اتاق خودروهای ایران خودرو به صورت قانونی فقط در پارس قطعه و با اجرت و هزینه تقریبا

افت قیمت ماشین تعویض اتاق

افت قیمت ماشین تعویض اتاق یکی از سوالاتی که ذهن بسیاری از صاحبان خودرو تصادفی را به خود مشغول کرده میزان افت قیمت ماشین تعویض اتاق میباشد. خیلی از صاحبان خودرو تصادفی به خاطر به خاطر ابهام در این مورد خودرو خود را همانطور به صورت تصادفی میفروشند. یا به

تعویض اتاق پراید 131 مشهد

خودرو تصادفی تعویض اتاق پراید 131 از مشهد وارد مجموعه پارس قطعه شد. تعویض اتاق خودروهای سایپا خارج از نمایندگی به صورت قانونی فقط در پارس قطعه و با اجرت و هزینه تقریبا 30% زیر قیمت نمایندگی انجام میپذیرد. برآورد خسارت خسارت خودرو حدود 70% توسط متخصصین پارس قطعه برآورد

تعویض اتاق خودرو پژو 207 از مشهد

گزارش خدمات تعویض اتاق خودرو پژو 207 مدل TU5 رنگ مشکی مدل 96 که توسط مشتری محترم از مشهد برای تعویض اتاق خودرو به مشهد ارسال شد. برآورد خسارت خسارت خودرو حدود 60% توسط متخصصین پارس قطعه برآورد گردید. کارهای انجام شده تعویض اتاق خودرو پژو 207 تهیه اسکلت فابریک

تعویض اتاق خودرو وانت آریسان

گزارش خدمات تعویض اتاق خودرو وانت آریسان مدل 97 متعلق به مجموعه پارس قطعه. برآورد خسارت خسارت خودرو حدود 60% توسط متخصصین پارس قطعه برآورد گردید.  کارهای انجام شده تعویض اتاق خودرو وانت آریسان اخذ مجوز تعویض اتاق از تعویض پلاک مشهد تهیه اتاق کامل فابریک با مجوز و نامه