کمک میخواهید؟ تماس با ما: 09031157222

انواع رنگ بدنه خودرو در مجموعه قطعات پارس ارائه میگردد:

بر حسب نیاز و  انتخاب میتوانید از این خدمات بهره مند شوید.مجموعه پارس قطعه تولید کننده قطعات بدنه رنگی دارای کوره صنعتی استاندارد که مشخصات آن با کوره های شرکت های ایران خودرو و سایپا مطابقت دارد و تمامی قطعات بدنه رنگ کوره ای پارس قطعه در این کوره رنگ آمیزی می شود.

از جمله ویژگی های کوره رنگ پارس قطعه :