کمک میخواهید؟ تماس با ما: 09031157222

انواع اتاق و شاسی:

قطعات رنگ فابریک:

قطعات رنگ کوره ای: 

قطعات خام:

 روش های ارسال:

نوسانات قیمت:

به دلیل ناپایدار بودن قیمت ها در بازار امکان تغییر در قیمت نهایی وجود دارد و قیمت کالای فروخته شده به قیمت روز محاسبه خواهد شد .

در صورت تغییر قیمت:

به مشتری قیمت جدید اعلام خواهد شد ، در صورت تایید مشتری برای ایشان ارسال و در صورت تایید نشدن مبلغ واریزی مشتری به طور کامل مسترد خواهد شد.

اگر در اثر حمل و نقل، آسیب دیدگی ایجاد شده باشد:

ثبت سفارش:

درصورت لغو سفارش:

روش‌های پرداخت:

  1. پرداخت از طریق درگاه اینترنتی
  2. شماره کارت 

۲۲۵۸ ۵۵۹۰ ۳۳۷۸ ۶۱۰۴ بانک ملت

۸۲۱۹ ۱۸۱۷ ۹۹۷۲ ۶۰۳۷ بانک ملی

۸۸۳۴ ۱۰۵۰ ۵۳۲۰ ۶۲۷۳ بانک تجارت

۸۳۹۶ ۲۳۴۵ ۱۰۱۱ ۵۸۹۲ بانک سپه

به نام محمود رضا مانی