بدنه رنگ فابریک

قطعات بدنه رنگ فابریک:

قطعات بدنه رنگ فابریک شامل قطعاتی است که از روی اتاق فابریک کارخانه باز شده و بعد از تطابق کد رنگ تحویل مشتری داده می شوند. این قطعات دارای ضمانت کارشناسی رنگ می باشد. پارس قطعه هیچ گونه دخالتی در فرایند رنگ آمیزی این نوع از قطعات ندارد و این قطعات توسط کمپانی سازنده خودرو رنگ می شوند.

همینطور قابل ذکر است این قطعات از جهت هزینه و تطابق رنگ مناسب خودروهای مدل بالا و صفر می باشند.

 روش سفارش و تحویل قطعات بدنه رنگ فابریک برای خودروهای ایرانی:

ذکر رنگ، کد رنگ، سال ساخت خودرو و در صورت امکان نمونه رنگ خودرو (درب باک) الزامی است.

در صورت عدم ارائه موارد بالا و وجود عدم تطابق رنگ مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد.

کلیه قطعات فابریک دارای ضمانت کارشناسی می باشند.

قطعات بدنه رنگ فابریک ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت قابل تحویل خواهد بود.

 روش سفارش و تحویل قطعات بدنه رنگ فابریک برای خودروهای خارجی:

ذکر شماره شاسی، رنگ، کد رنگ، سال ساخت خودرو و در صورت امکان نمونه رنگ خودرو (درب باک) الزامی است.

در صورت عدم ارائه موارد بالا و وجود عدم تطابق رنگ مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد.

کلیه قطعات فابریک دارای ضمانت کارشناسی می باشند.

قطعات بدنه رنگ فابریک ظرف ۴۸ ساعت تا یک هفته قابل تحویل خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا